Viðhorfskannanir


 


Dómstólaráð og héraðsdómstólarnir réðust í umfangsmikla stefnumótunarvinnu með aðkomu fulltrúa allra starfshópa héraðsdómstólanna auk fulltrúa frá Lögmannafélagi Íslands og ákærendafélaginu. Stefnunni fylgdi aðgerðaráætlun þar sem aðgerðir til þess að ná settum markmiðum voru skilgreindar og mælikvarðar settir þannig að mögulegt væri að mæla árangurinn. Þjónustukönnunin var einn liður í því að meta stöðu ýmissa mikilvægra þjónustuþátta til samræmis við stefnu og aðgerðaráætlun dómstólaráðs. Könnunin var lögð fyrir lögmenn og ákærendur í janúar 2017 enda eru þeir í reglulegum tengslum við héraðsdómstólana. Fjöldi svarenda í þjónustukönnuninni var alls 542 og þátttökuhlufallið 49,7%. 


Hlutfall þeirra sem bera fullkomið, mjög mikið eða frekar mikið traust til dómstólanna nemur 85% og hlutfall þeirra sem telja að dómarar og aðrir starfsmenn héraðsdómstólanna vinni störf sín af heilindum, virðingu og gæta fyllsta trúnaðar nemur 91%. Þá telja 85% svarenda að málsmeðferð við héraðsdómstólana sé  réttlát og opinber og 86% svarenda að dómarar séu sjálfstæðir í dómstörfum. Þá telur 74% svarenda að dómar og úrskurðir séu rökstuddir með fullnægjandi hætti. Þegar spurt er um málsmeðferðartíma héraðsdómstólanna kemur fram að 50% svarenda telur hann vera ívið of langan og 16% allt of langan en 33% svarenda telja málsmeðferðartímann vera hæfilegan.


Í opnum svörum voru helst gerðar athugasemdir við tæknilegan aðbúnað í dómsölum, öryggismál og afgreiðslutíma erinda. Þá voru og gerðar athugasemdir við dómaleitarvél á vefsíðu dómstólanna og að dómar væru   ávallt birtir. Mikilvægar ábendingar er að finna í niðurstöðum könnunarinnar sem dómstólaráð mun taka til skoðunar með fulltrúum ákærendafélagsins og Lögmannafélags Íslands. 


Niðurstöður þjónustukönnunar dómstólaráðs og héraðsdómstólanna.

 

 

Sumarið 2019 lét dómstólasýslan gera könnun meðal lögmanna og ákærenda til að kanna ánægju með ýmsa þjónustuþætti og traust á dómstólunum. Með því að spyrja þá sem hafa að jafnaði flesta snertifleti við starfsemi dómstólanna, lögmenn og ákærendur, má fá mikilvægar upplýsingar um það sem betur má fara í dómskerfinu.
 
Könnunin var gerð af Gallup dagana 25. júní til 10. júlí 2019. Alls svöruðu 363 þátttakendur eða 32,9% en líta verður til þess að könnunin var gerð þegar sumarleyfistími var runninn upp. Einu sinni áður hefur könnun sem þessi verið gerð, árið 2016, og þá svöruðu 37,8%.
 
 
Alls 79% aðspurðra bera mikið eða fullkomið traust til héraðsdómstólanna, 74% til Landsréttar og 84% til Hæstaréttar. Það er vissulega ánægjuefni hvað lögmenn og ákærendur bera almennt mikið traust til dómstólanna og starfsfólks þeirra enda eru þetta þeir sem best þekkja til starfa þeirra. Þetta er mun hærra hlutfall en fékkst í könnun meðal almennings sem gerð í byrjun árs en þar kom fram að 47% báru mikið traust til dómstólanna. Niðurstöður könnunar hér.