Nefnd um dómarastörf er sjálfstæð og óháð nefnd sem starfar á grundvelli 9. og 10. gr. dómstólalaga nr. 50/2016. Úrlausnum nefndarinnar verður ekki skotið til annars stjórnvalds. Nefndinni er ætlað að styrkja stöðu dómstólanna sem sjálfstæðra og óháðra stofnana, jafnt inn á við sem út á við. Í þeim tilgangi sinnir nefndin tvíþættu hlutverki.

Annars vegar fjallar nefndin um agamál dómara og eftir atvikum aðstoðarmanna dómara og tekur við kvörtunum vegna dómstarfa þeirra. Falli kvörtun ekki undir valdsvið nefndarinnar er henni þegar vísað frá. Þegar kvörtun er talin tæk til meðferðar er málið kannað nánar og erindinu lokið með rökstuddu áliti. Telji nefndin kvörtun gefa tilefni til getur hún fundið að störfum hlutaðeigandi dómara eða veitt honum áminningu.

Hins vegar hefur nefndin eftirlit með aukastörfum dómara og eignarhlut þeirra í félögum og atvinnufyrirtækum í samræmi við reglur nr. 1165/2017. Þegar við á getur nefndin, með rökstuddri ákvörðun, meinað dómara að gegna aukastarfi eða eiga hlut í félagi eða atvinnufyrirtæki.

Nefndinni ber að birta opinberlega skrá um aukastörf dómara og þau störf sem dómari gegndi áður en hann tók við embætti. Nefnd um dómarastörf setur í samráði við dómstólasýsluna reglur um hvaða upplýsingar um aukastörf dómara skuli birtar og með hvaða hætti.

Úrskurði og ákvarðanir nefndarinnar má finna með því að smella á flipann Úrskurðir hér að ofan. Vakin er athygli á því að ekki hafa verið birtir úrskurðir eða álit vegna áranna 2017 og 2018.