Nýir dómar

S-22/2016

Héraðsdómur Vesturlands

Ásgeir Magnússon dómstjóri

Ákærða gert að sæta fangelsi í tvo mánuði...


T-1/2017

Héraðsdómur Vesturlands

Ásgeir Magnússon dómstjóri

Felld úr gildi ákvörðun þinglýsingarstjóra um að afmá...


Z-1/2016

Héraðsdómur Vesturlands

Ásgeir Magnússon dómstjóri

Hafnað kröfu sóknaraðila um ógildingu á nauðungarsölu...


E-75/2015

Héraðsdómur Vesturlands

Ásgeir Magnússon dómstjóri

Vanreifun vegna aðildar stefnanda leiddi til frávísunar...


E-73/2015

Héraðsdómur Vesturlands

Ásgeir Magnússon dómstjóri

Seljandi og byggingarstjóri voru sýknaðir af kröfum...


S-6/2017

Héraðsdómur Vesturlands

Guðfinnur Stefánsson aðstoðarmaður dómara

Maður sakfelldur fyrir umferðarlög og lög um ávana og...


E-92/2015

Héraðsdómur Vesturlands

Ásgeir Magnússon dómstjóri

Ágreiningur um efndir á verktakasamningi, þ. á m...


S-163/2015

Héraðsdómur Vesturlands

Ásgeir Magnússon dómstjóri

Ákærða var sakfelldur fyrir brot gegn valdstjórninni...


E-142/2015

Héraðsdómur Vesturlands

Lárentsínus Kristjánsson héraðsdómari

Fallist á með stefnanda að jörð sem skipt var út úr...


T-3/2016

Héraðsdómur Vesturlands

Ásgeir Magnússon dómstjóri

Hafnað kröfu sóknaraðila um að hrundið verði ákvörðun...


E-46/2015

Héraðsdómur Vesturlands

Ásgeir Magnússon dómstjóri

Vísað frá dómi máli þar sem eigendur tveggja jarða...


E-125/2015

Héraðsdómur Vesturlands

Ásgeir Magnússon dómstjóri

Ákvörðun um uppsögn dæmd ólögmæt þar sem ekki hefði...


E-27/2014

Héraðsdómur Vesturlands

Ásgeir Magnússon dómstjóri

Fallist á dómkröfur stefnanda um landamerki.


E-95/2013

Héraðsdómur Vesturlands

Ásgeir Magnússon dómstjóri

Veiðifélag sýknað af kröfu stefnenda um að viðurkenndur...


E-88/2015

Héraðsdómur Vesturlands

Ásgeir Magnússon dómstjóri

Stefndi sýknaður af kröfum stefnanda um vangoldnar...


E-144/2011

Héraðsdómur Vesturlands

Sigríður Elsa Kjartansdóttir dómstjóri

Deilt um uppgjör vegna endurbyggingu skips í kjölfar...


E-128/2014

Héraðsdómur Vesturlands

Ásgeir Magnússon dómstjóri

Vísað frá dómi þar sem kröfugerð og málatilbúnaður væri...


E-170/2014

Héraðsdómur Vesturlands

Ásgeir Magnússon dómstjóri

Seljandi fasteignar dæmdur bótaskyldur gagnvart...


S-26/2016

Héraðsdómur Vesturlands

Ásgeir Magnússon dómstjóri

Ákærði sakfelldur fyrir líkamsárás með því að hafa kýlt...