Tölfræði


Lögum samkvæmt annast dómstólaráð söfnun á upplýsingum um fjölda og afgreiðslu mála við héraðsdómstólana. 

Tölfræðin er aðgengileg hér að neðan og er annarsvegar sundurliðuð eftir árum og hinsvegar í eftirfarandi flokka:

a) Helstu málaflokkar
b) Innkomin mál
c) Málsmeðferðartími 
d) Þróun mála  
 
Hér er að finna upplýsingar um fjölda nýrra mála í helstu málaflokkum héraðsdómstólanna. Ekki er tekið tillit til þess hvort málunum hefur lokið á viðkomandi ári. Stærstu málaflokkarnir eru einkamál og sakamál.
 
Einkamál eru sundurliðuð eftir því hvort um munnlega flutt einkamál er að ræða eða skriflega flutt. Með skriflega fluttum einkamálum er átt við einkamál sem lokið hefur með áritun dómara.
 
Sakamál eru öll þau mál sem rekin eru á grundvelli ákvæða laga um meðferð sakamála, þar með talin mál sem lýkur með sektaráritun dómara. 
 
Sakamálin eru einnig sundurliðuð eftir því hver gefur út ákæru, þ.e.lögreglustjóri, ríkissaksóknari eða héraðssaksóknari (og áður sérstakur saksóknari en embættið var lagt niður 1. janúar 2016 og embætti héraðssaksóknara tók til starfa sama dag).
 
Þá er fjöldi gjaldþrotaskiptabeiðna, rannsóknarúrskurða og ágreiningsmála vegna gjaldþrotaúrskurða tíundaður sérstaklega.
 
Ef leitað er eftir öðrum málaflokkum er nánari upplýsingar að finna í flokknum Innkomin mál, sem hefur að geyma tæmandi lista yfir alla málaflokka samkvæmt málaskrárkerfi héraðsdómstólanna.
 
Dómsmál við héraðsdómstólana eru í grófum dráttum flokkuð í 30 málaflokka eða málategundir. Skráning í málaskrárkerfi héraðsdómstólanna tekur mið af þeirri skiptingu.
 
Á síðunni er að finna upplýsingar um fjölda allra innkominna mála til héraðsdómstólanna á viðkomandi ári sem byggjast á fyrrgreindri skráningu í málaskrá dómstólanna. Ekki er tekið tillit til þess hvort máli hefur lokið á viðkomandi ári.

 

 
 

 Hér eru birtar upplýsingar um málsmeðferðartíma munnlega fluttra einkamála og ákærumála sem rekin eru fyrir héraðsdómstólunum. 

Annars vegar er útreiknað meðaltal málsmeðferðartíma fyrir alla héraðsdómstólana og hins vegar málsmeðferðartíma innan hvers héraðsdómstóls fyrir sig. 
Dómstólráð hefur frá upphafi tekið saman upplýsingar um þróun málafjölda hjá héraðsdómstólunum. 
Á þessari síðu er að finna:

a) Heildarfjölda dómsmála
b) Fjölda munnlega fluttra einkamála
c) Fjölda innkominna ákærumála
d) Fjölda rannsóknarúrskurða
e) Fjölda gjalþrotaskiptabeiðna
f) Fjölda ágreiningsmála vegna gjaldþortaskipta

Upplýsingarnar eru settar fram á súluritum og taka til allra héraðsdómstólanna.   

2015

 
Samanlagður fjöldi helstu málaflokka árið 2015
 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Munnlega flutt einkamál 1151 1154 1103 1355 1652 1397 970 1147 1108 1234 1157
Skrifl. flutt einkamál - áritunarmál 11574 11677 12883 17833 21389 11025 6891 6246 7298 6826 5260
Sakamál 6169 6424 5561 5864 4219 4003 5122 3179 3706 2597 2386
Ákærumál, alls 2757 2844 3039 3660 2423 2126 2133 2091 2341 1850 1835
Ákærumál frá lögr./sýslum. 2607 2656 2876 3412 2122 1861 1926 1863 2038 1559
Ákærumál frá ríkislögreglustj. 24 31 31 51 46 60 8 1 0 0
Ákærumál frá ríkissaksóknara 126 157 132 197 255 204 193 180 253 248
Ákærumál frá sérst. saksókn. 1 6 47 50 43
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 1863 1708 1864 2240 2508 2790 2987 2702 2558 2470 2126
Rannsóknarúskurðir 936 1175 1157 1499 1523 1418 1221 1354 1452 1063 1129
Ágreiningsmál v/ gjaldþr.sk. 12 19 25 29 125 620 498 693 203 107 529
 
Innkomin mál hjá héraðsdómstólunum árið 2015
 
HDR HDRN HDVL HDVF HDNL HDNE HDAL HDSL Samtals 2014 Br. % Br. töl.
Aðfararbeiðnir 997 484 21 15 4 38 11 65 1635 1589 3 46
Innsetningarbeiðnir 424 57 6 4 0 11 3 23 528 579 -9 -51
Útburðarbeiðnir 181 127 7 3 2 23 4 16 363 371 -2 -8
Brb.forsjá og farbann 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Opinber skipti 49 28 10 2 5 18 6 7 125 147 -15 -22
Einkamál 4258 1298 142 72 50 239 103 255 6417 7807 -18 -1390
Munnlega flutt 856 194 22 3 12 29 11 30 1157 1243 -7 -86
Skriflega flutt 3402 1104 120 69 38 210 92 225 5260 6564 -20 -1304
Flýtimeðferðarmál 27 7 0 0 0 0 2 1 37 63 -41 -26
Gjaldþrotaskipti 1075 655 40 24 19 79 57 177 2126 2472 -14 -346
Horfnir menn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -100 -1
Greiðslust.beiðnir 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 50 1
Ágr.mál v. kyrrsetnin. og lögb. 3 0 1 0 0 0 0 0 4 8 -50 -4
Lögræðismál 138 35 7 1 0 3 0 5 189 161 17 28
Matsmál 156 52 4 2 1 11 3 8 237 193 23 44
Nauðasamningsumleitanir 15 6 0 0 0 1 0 1 23 10 130 13
Sjópróf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ágr.mál v. dánarb.skipta o.fl. 16 21 2 2 2 4 0 0 47 43 9 4
Rannsóknarúrskurðir 436 540 16 7 4 50 15 61 1129 1070 6 59
Gæsluvarðh.úrskurðir 99 204 6 0 0 17 2 10 338 257 32 81
Húsleitarúrskurðir 54 75 0 0 4 13 2 7 155 168 -8 -13
Opinber mál 879 526 170 92 38 175 32 474 2386 2597 -8 -211
Höfðuð með ákæru 692 381 93 69 38 141 21 400 1835 1852 -1 -17
Sektarboðsmál 187 145 77 23 0 34 11 74 551 745 -26 -194
Ágr.mál v. þinglýsinga 2 1 1 0 0 0 1 1 6 9 -33 -3
Barnaverndarmál 17 6 4 2 0 1 0 2 32 26 23 6
Vitnamál 25 9 0 0 0 1 0 1 36 48 -25 -12
Ágr.mál v. gjþr.skipta 504 16 0 1 0 2 1 5 529 107 394 422
Ágr.mál v. aðfarargerða 7 8 0 0 0 2 0 1 18 24 -25 -6
Ágr.mál v. nauðungarsölu 8 9 2 0 0 1 0 4 24 22 9 2
Önnur mál 36 9 0 0 0 1 0 2 48 32 50 16
Samtals mál 8650 3711 420 220 123 626 232 1071 15053 16431 -8 -1378

Sækja Excel skjal 

 
Málsmeðferðartími munnlegra fluttra einkamála árið 2015
 
HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDAL HDSL Samtals Meðaltal/dagur
Fjöldi afgreiddra mála 1104 181 22 5 6 33 12 26 1389
Meðaltal/dagar 360 246 527 288 339 592 298 273 365
Aldur óafgreiddra mála í árslok
Fjöldi óafgreiddra mála 668 109 29 2 10 36 9 372 885
Meðal aldur á óafgreiddu í lokin 443 256 417 167 255 611 228 317 337

Sækja Excel skjal 

Sækja Excel skjal 

Sækja Excel skjal 

Sækja Excel skjal 

Sækja Excel skjal 

Sækja Excel skjal 


2014

 
Samanlagður fjöldi helstu málaflokka
 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Munnlega flutt einkamál 1296 1151 1154 1103 1355 1652 1397 970 1147 1108 1234
Skrifl. flutt einkamál - áritunarmál 15366 11574 11677 12883 17833 21389 11025 6891 6246 7298 6826
Sakamál 8563 6169 6424 5561 5864 4219 4003 5122 3179 3706 2597
Ákærumál, alls 2898 2757 2844 3039 3660 2423 2126 2133 2091 2341 1850
Ákærumál frá lögr./sýslum. 2742 2607 2656 2876 3412 2122 1861 1926 1863 2038 1559
Ákærumál frá ríkislögreglustj. 42 24 31 31 51 46 60 8 1 0 0
Ákærumál frá ríkissaksóknara 114 126 157 132 197 255 204 193 180 253 248
Ákærumál frá sérst. saksókn. 1 6 47 50 43
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 2374 1863 1708 1864 2240 2508 2790 2987 2702 2558 2470
Rannsóknarúskurðir 936 936 1175 1157 1499 1523 1418 1221 1354 1452 1063
Ágreiningsmál v/ gjaldþr.sk. 44 12 19 25 29 125 620 498 693 203 107
 
Innkomin mál hjá héraðsdómstólunum árið 2014
 
HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDAL HDSL Samtals 2013 Br. % Br. töl.
Aðfararbeiðnir 931 398 58 24 15 69 20 74 1589 2819 -44 -1230
Innsetningarbeiðnir 425 80 12 4 3 25 7 23 579 449 29 130
Útburðarbeiðnir 143 152 13 7 3 26 6 21 371 492 -25 -121
Br.b.forsjá og farbann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -100 -4
Opinber skipti 70 37 5 1 0 22 1 11 147 152 -3 -5
Einkamál 5166 1593 197 107 61 297 113 273 7807 8133 -4 -326
Munnlega flutt 956 187 12 11 7 33 9 28 1243 1120 11 123
Skriflega flutt 4210 1406 185 96 54 264 104 245 6564 7013 -6 -449
Flýtimeðferðarmál 54 6 0 0 0 1 0 2 63 15 320 48
Gjaldþrotaskipti 1322 697 58 31 23 100 46 195 2472 2558 -3 -86
Horfnir menn 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 -50 -1
Gr.stöðvunarbeiðnir 1 0 0 0 1 0 0 0 2 3 -33 -1
Ágr.mál v. kyrrs. og lögb. 3 3 0 0 0 0 1 1 8 10 -20 -2
Lögræðismál 99 35 7 0 0 8 5 7 161 125 29 36
Matsmál 126 41 2 2 2 8 4 8 193 251 -23 -58
Nauðasamn.umleitanir 5 3 0 0 0 2 0 0 10 41 -76 -31
Sjópróf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ágr.mál v. dánarbússkipta o.fl. 24 13 0 0 0 2 0 4 43 49 -12 -6
Rannsóknarúrskurðir 346 567 39 15 5 47 10 41 1070 1451 -26 -381
Gæsluvarðh.úrskurðir 106 115 14 0 0 20 0 2 257 371 -31 -114
Húsleitarúrskurðir 47 94 6 1 4 4 3 9 168 286 -41 -118
Opinber mál 1088 677 120 67 35 245 50 315 2597 3704 -30 -1107
Höfðuð með ákæru 799 433 82 54 26 215 38 205 1852 2341 -21 -489
Sektarboðsmál 289 244 38 13 9 30 12 110 745 1363 -45 -618
Ágr.mál v. þinglýsinga 2 4 0 0 0 1 0 2 9 8 13 1
Barnaverndarmál 13 9 1 0 0 1 1 1 26 19 37 7
Vitnamál 30 11 0 0 0 4 0 3 48 51 -6 -3
Ágr.mál v. gjþr.skipta 83 21 0 1 0 1 0 1 107 211 -49 -104
Ágr.mál v. aðfarargerða 12 8 1 0 0 0 0 3 24 37 -35 -13
Ágr.mál v. nauðungarsölu 11 9 1 0 0 0 0 1 22 37 -41 -15
Önnur mál 21 9 0 0 0 1 0 1 32 17 88 15
Samtals mál 9407 4141 489 248 143 809 251 943 16431 19697 -17 -3266

Sækja Excel skjal 

 
Málsmeðferðartími munnlegra fluttra einkamála árið 2014
 
HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDAL HDSL Samtals Meðaltal/dagur
Fjöldi afgreiddra mála 774 214 11 9 8 30 9 38 1093
Meðaltal/dagar 371 248 437 253 187 454 342 263 344
Aldur óafgreiddra mála í árslok
Fjöldi óafgreiddra mála 908 91 18 4 5 40 10 18 1094
Meðal aldur á óafgreiddu í lokin 366 219 416 147 423 620 287 267 361


2013

 
Samanlagður fjöldi helstu málaflokka
 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Munnlega flutt einkamál 1371 1296 1151 1154 1103 1355 1652 1397 970 1147 1108
Skrifl. flutt einkamál - áritunarmál 20507 15366 11574 11677 12883 17833 21389 11025 6891 6246 7298
Sakamál 9196 8563 6169 6424 5561 5864 4219 4003 5122 3179 3706
Ákærumál, alls 2813 2898 2757 2844 3039 3660 2423 2126 2133 2091 2341
Ákærumál frá lögr./sýslum. 2659 2742 2607 2656 2876 3412 2122 1861 1926 1863 2038
Ákærumál frá ríkislögreglustj. 33 42 24 31 31 51 46 60 8 1 0
Ákærumál frá ríkissaksóknara 121 114 126 157 132 197 255 204 193 180 253
Ákærumál frá sérst. saksókn. 1 6 47 50
Gjaldþrotaskiptabeiðnir 2670 2374 1863 1708 1864 2240 2508 2790 2987 2702 2558
Rannsóknarúskurðir 748 936 936 1175 1157 1499 1523 1418 1221 1354 1452
Ágreiningsmál v/ gjaldþr.sk. 50 44 12 19 25 29 125 620 498 693 203
 
Innkomin mál hjá héraðsdómstólunum árið 2013
 
HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDAL HDSL Samtals 2012 Br. % Br. töl
Aðfararbeiðnir 1352 856 105 58 47 132 62 207 2819 1876 50 943
Innsetningarbeiðnir 229 121 15 4 11 22 12 35 449 324 39 125
Útburðarbeiðnir 211 185 17 10 5 33 6 25 492 436 13 56
Br.b.forsjá og farbann 3 1 0 0 0 0 0 0 4 30 -87 -26
Opinber skipti 81 33 8 1 6 8 6 9 152 121 26 31
Einkamál 5257 1735 183 76 66 337 120 359 8133 7215 13 918
Munnlega flutt 809 183 14 4 9 33 14 54 1120 1153 -3 -33
Skriflega flutt 4448 1552 169 72 57 304 106 305 7013 6062 16 951
Flýtimeðferðarmál 12 2 0 0 0 0 0 1 15 6 150 9
Gjaldþrotaskipti 1121 936 43 36 31 121 39 231 2558 2702 -5 -144
Horfnir menn 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 -33 -1
Greiðslust.beiðnir 1 1 1 0 0 0 0 0 3 5 -40 -2
Ágr.mál v. kyrrs. og lögb. 10 0 0 0 0 0 0 0 10 12 -17 -2
Lögræðismál 79 28 6 1 1 5 1 4 125 126 -1 -1
Matsmál 172 34 11 0 1 6 4 23 251 207 21 44
Nauðasamn.umleitanir 17 19 0 0 0 2 0 3 41 49 -16 -8
Sjópróf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -100 -1
Ágr.mál v. dánarb.sk. o.fl. 25 14 1 1 3 1 0 4 49 28 75 21
Rannsóknarúrskurðir 498 809 33 17 8 27 9 50 1451 1355 7 96
Gæsluvarðh.úrskurðir 171 182 9 0 0 2 1 6 371 388 -4 -17
Húsleitarúrskurðir 85 166 7 5 4 5 5 9 286 262 9 24
Opinber mál 1382 1055 193 78 35 269 66 626 3704 3179 17 525
Höfðuð með ákæru 881 499 155 54 26 254 53 419 2341 2092 12 249
Sektarboðsmál 501 556 38 24 9 15 13 207 1363 1087 25 276
Ágr.mál v. þinglýsinga 3 5 0 0 0 0 0 0 8 12 -33 -4
Barnaverndarmál 8 9 0 0 0 1 0 1 19 24 -21 -5
Vitnamál 35 12 0 1 0 0 2 1 51 46 11 5
Ágr.mál v. gjþr.skipta 166 29 2 0 0 6 1 7 211 683 -69 -472
Ágr.mál v. aðfarargerða 19 11 0 0 0 2 2 3 37 36 3 1
Ágr.mál v. nauðungarsölu 13 12 0 0 0 1 1 10 37 28 32 9
Önnur mál 11 4 0 0 0 0 2 0 17 13 31 4
Samtals mál 10265 5605 586 269 198 919 315 1540 19697 17757 11 1940
 
Málsmeðferðartími munnlegra fluttra einkamála árið 2013
 
HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDAL HDSL Samtals Meðaltal/dagur
Fjöldi afgreiddra mála 733 187 17 7 23 63 15 40 1085
Meðaltal/dagar 353 256 476 273 184 530 282 261 340
Aldur óafgreiddra mála í árslok
Fjöldi óafgreiddra mála 717 112 14 2 11 37 10 28 931
Meðal aldur á óafgreiddu í lokin 359 228 260 386 287 540 213 194 343
2012

 
Samanlagður fjöldi helstu málaflokka
 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Munnl. flutt einkamál 1.385 1.371 1.296 1.151 1.154 1.103 1.355 1.652 1.397 980 1147
Skrifl. flutt einkamál 24.781 20.507 15.366 11.574 11.677 12.883 17.833 21.389 11.025 6.951 6246
Sakamál 9.754 9.196 8.563 6.169 6.424 5.561 5.864 4.219 4.003 5.219 3179
Ákærumál alls 2.650 2.812 2.902 2.755 2.846 3.043 3.660 2.423 2.149 2.146 2091
- frá lögr./sýslum. 2479 2659 2742 2607 2656 2876 3412 2122 1861 1926 1863
- frá ríkislögr.stjóra 35 33 42 24 31 31 51 46 60 8 1
- frá ríkissaksóknara 127 121 114 126 157 132 197 255 204 193 180
- frá sérst.saksóknara 1 6 47
Gjþr.skiptabeiðnir 2.673 2.680 2.384 1.881 1.708 1.864 2.240 2.508 2.790 3.011 2702
Rannsóknarúrskurðir 842 761 940 943 1.175 1.157 1.499 1.523 1.418 1.231 1354
Ágr.mál v. gjþr.úrskurða 44 52 44 13 19 25 29 125 620 499 693
 
Innkomin mál hjá héraðsdómstólunum árið 2012
 
HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDAL HDSL Samtals 2011 Br. % Br. töl.
Aðfararbeiðnir 1162 538 40 8 13 33 19 63 1876 1007 86 869
Innsetningarbeiðnir 155 93 18 4 2 15 14 23 324 189 71 135
Útburðarbeiðnir 228 157 15 3 3 13 0 17 436 450 -3 -14
Bráðabirgðaforsjá og farbann 24 2 1 2 0 0 0 1 30 20 50 10
Opinber skipti 45 43 8 0 2 7 5 11 121 153 -21 -32
Einkamál 4441 1721 197 78 69 330 112 267 7215 7931 -9 -716
Munnlega flutt 803 207 16 8 9 59 17 34 1153 980 18 173
Skriflega flutt 3638 1514 181 70 60 271 95 233 6062 6951 -13 -889
Flýtimeðferðarmál 5 0 0 0 0 1 0 0 6 15 -60 -9
Gjaldþrotaskipti 1425 736 56 37 20 110 51 267 2702 3011 -10 -309
Horfnir menn 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Greiðslustöðvunarbeiðnir 2 0 0 0 0 1 2 0 5 2 150 3
Ágreiningsmál vegna kyrrsetningar og lögbanns 11 1 0 0 0 0 0 0 12 11 9 1
Lögræðismál 69 33 1 0 2 16 3 2 126 124 2 2
Matsmál 138 35 5 1 2 12 4 10 207 236 -12 -29
Nauðasamningsumleitanir 27 18 2 0 0 2 0 0 49 33 48 16
Sjópróf 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 -50 -1
Ágreiningsmál vegna dánarbússkipta o.fl. 17 6 0 1 1 1 0 2 28 25 12 3
Rannsóknarúrskurðir 615 566 30 32 4 48 12 48 1355 1231 10 124
Gæsluvarðhaldsúrskurðir 188 176 6 0 0 10 0 8 388 323 20 65
Húsleitarúrskurðir 83 144 7 4 3 11 3 7 262 235 11 27
Opinber mál 928 1029 212 82 77 300 86 465 3179 5219 -39 -2040
Höfðuð með ákæru 843 448 125 61 43 236 35 301 2092 2146 -3 -54
Sektarboðsmál 85 581 87 21 34 64 51 164 1087 3073 -65 -1986
Ágreiningsmál vegna þinglýsinga 0 2 0 0 0 3 1 6 12 8 50 4
Barnaverndarmál 11 10 2 0 0 0 0 1 24 28 -14 -4
Vitnamál 34 8 0 0 0 4 0 0 46 68 -32 -22
Ágreiningsmál vegna gjaldþrotaskipta 650 24 4 0 1 4 0 0 683 499 37 184
Ágreiningsmál vegna aðfarargerða 12 15 1 0 0 5 1 2 36 27 33 9
Ágreiningsmál vegna nauðungarsölu 16 8 2 0 0 1 0 1 28 30 -7 -2
Önnur mál 6 5 1 0 0 1 0 0 13 28 -54 -15
Samtals mál 9639 4803 562 241 191 879 296 1146 17757 19708 -10 -1951
 
Málsmeðferðartími munnlegra fluttra einkamála árið 2012
 
HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDAL HDSL Samtals Meðaltal/dagur
Fjöldi afgreiddra mála 680 188 25 8 10 32 16 15 1104
Meðaltal/dagar 365 249 400 255 518 425 314 348 345
Aldur óafgreiddra mála í árslok
Fjöldi óafgreiddra mála 626 115 15 5 3 67 10 17 868
Meðal aldur á óafgreiddu í lokin 306 196 484 194 491 327 214 212 292
2011

 
Samanlagður fjöldi helstu málaflokka
 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Munnl. flutt einkamál 1.260 1.385 1.371 1.296 1.151 1.154 1.103 1.355 1.652 1.397 980
Skrifl. flutt einkamál 18.244 24.781 20.507 15.366 11.574 11.677 12.883 17.833 21.389 11.025 6.951
Sakamál 7.761 9.754 9.196 8.563 6.169 6.424 5.561 5.864 4.219 4.003 5.219
Ákærumál alls 2.309 2.650 2.812 2.902 2.755 2844 3.043 3.660 2.423 2.149 2.146
- frá lögr./sýslum. 2174 2479 2659 2742 2607 2656 2876 3412 2122 1861 1926
- frá ríkislögr.stjóra 28 35 33 42 24 31 31 51 46 60 8
- frá ríkissaksóknara 110 127 121 114 126 157 132 197 255 204 193
- frá sérst.saksóknara 1 6
Gjþr.skiptabeiðnir 1.988 2.673 2.680 2.384 1.881 1.708 1.864 2.240 2.508 2.790 3.011
Rannsóknarúrskurðir 769 842 761 940 943 1.175 1.157 1.499 1.523 1.418 1.231
Ágr.mál v. gjþr.úrskurða 35 44 52 44 13 19 25 29 125 620 499
 
Innkomin mál hjá héraðsdómstólunum árið 2011
 
HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDA HDS Samtals 2010 Breyting milli ára
Aðfararbeiðnir 578 277 27 5 4 41 14 61 1007 742 36% 265
Innsetningarbeiðnir 78 59 11 3 1 9 7 21 189 95 99% 94
Útburðarbeiðnir 231 151 12 1 1 23 2 29 450 348 29% 102
Br.b.forsjá og farbann 10 4 0 0 0 1 0 5 20 24 -17% -4
Opinber skipti 68 39 12 2 1 9 3 19 153 140 9% 13
Einkamál 4933 1891 264 72 51 245 122 353 7931 12422 -36% -4491
Munnlega flutt 674 165 27 8 6 34 14 52 980 1397 -30% -417
Skriflega flutt 4259 1726 237 64 45 211 108 301 6951 11025 -37% -4074
Flýtimeðferðarmál 11 2 0 0 0 0 0 2 15 9 67% 6
Gjaldþrotaskipti 1628 830 45 57 19 134 60 238 3011 2790 8% 221
Horfnir menn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -100% -1
Greiðslustöðvunarbeiðnir 0 0 0 2 0 0 0 0 2 13 -85% -11
Ágr.mál v. kyrrs. og lögb. 6 4 0 0 0 0 0 1 11 2 450% 9
Lögræðismál 70 31 3 0 0 14 0 6 124 80 55% 44
Matsmál 143 52 5 1 0 14 7 14 236 229 3% 7
Nauðasamningsumleitanir 18 8 2 1 1 1 0 2 33 774 -96% -741
Sjópróf 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2
Ágr.mál v. dánarb.sk. o.fl. 9 6 1 0 0 4 1 4 25 21 19% 4
Rannsóknarúrskurðir 630 457 39 7 1 40 9 48 1231 1418 -13% -187
Gæsluvarðh.úrskurðir 185 109 2 0 1 1 4 21 323 376 -14% -53
Húsleitarúrskurðir 90 101 15 2 0 19 3 5 235 244 -4% -9
Sakamál 2248 1598 258 70 127 300 138 480 5219 4003 30% 1216
Höfðuð með ákæru 760 528 170 37 92 201 55 303 2146 2149 0% -3
Sektarboðsmál 1488 1070 88 33 35 99 83 177 3073 1854 66% 1219
Ágr.mál v. þinglýsinga 2 2 1 0 1 0 0 2 8 8 0% 0
Barnaverndarmál 12 7 1 0 2 5 0 1 28 22 27% 6
Vitnamál 47 16 0 0 0 3 0 2 68 41 66% 27
Ágr.mál v. gjþr.skipta 468 24 0 3 0 2 0 2 499 620 -20% -121
Ágr.mál v. aðfarargerða 7 13 3 0 0 0 0 4 27 30 -10% -3
Ágr.mál v. nauðungarsölu 7 7 1 0 0 8 2 5 30 18 67% 12
Önnur mál 12 11 0 1 0 0 0 4 28 36 -22% -8
Samtals mál 10907 5280 662 221 207 821 357 1253 19708 23443 -16% -3735
 
Málsmeðferðartími munnlegra fluttra einkamála árið 2011
 
HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDAL HDSL Samtals Meðaltal/dagur
Fjöldi afgreiddra mála 799 230 22 9 8 31 20 34 1153
Meðaltal/dagar 348 297 295 308 310 422 583 288 341
Aldur óafgreiddra mála í árslok
Fjöldi óafgreiddra mála 481 93 23 5 3 40 9 37 691
Meðal aldur á óafgreiddu í lokin 326 235 318 208 528 419 269 281 316


2010

 
Samanlagður fjöldi helstu málaflokka
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Munnl. flutt einkamál 1.172 1.260 1.385 1.371 1.296 1.151 1.154 1.103 1.355 1.652 1.397
Skrifl. flutt einkamál 13.201 18.244 24.781 20.507 15.366 11.574 11.677 12.883 17.833 21.389 11.025
Sakamál 6.925 7.761 9.754 9.196 8.563 6.169 6.424 5.561 5.864 4.219 4.003
Ákærumál 2.241 2.309 2.650 2.812 2.902 2.755 2.846 3.043 3.660 2.423 2.149
- frá lögr./sýslum. 2102 2174 2479 2659 2742 2607 2656 2876 3412 2122 1861
- frá ríkislögr.stjóra 34 28 35 33 42 24 31 31 51 46 60
- frá ríkissaksóknara 108 110 127 121 114 126 157 132 197 255 204
- frá sérst.saksóknara 1
Gjþr.skiptabeiðnir 1.831 1.988 2.673 2.680 2.384 1.881 1.708 1.864 2.240 2.508 2.790
Rannsóknarúrskurðir 718 769 842 761 940 943 1.175 1.157 1.499 1.523 1.418
Ágr.mál v. gjþr.úrskurða 14 35 44 52 44 13 19 25 29 125 620
 
Innkomin mál hjá héraðsdómstólunum árið 2010
 
HDR HDRN HDVL HDVF HDNV HDNE HDAL HDSL Samtals 2009 Br. % Br. töl
Aðfararbeiðnir 455 177 15 7 2 23 19 44 742 755 -2 -13
Innsetningarbeiðnir 48 21 7 2 0 0 8 9 95 106 -10 -11
Útburðarbeiðnir 201 109 3 4 0 16 2 13 348 288 21 40
Br.b.forsjá og farbann 16 5 1 0 0 0 0 2 24 17 41 7
Opinber skipti 68 39 3 6 3 5 7 9 140 123 14 17
Einkamál 7594 2985 358 118 105 417 212 633 12422 23041 -46 -10619
Munnlega flutt 926 265 36 12 11 43 53 51 1397 1652 -15 -255
Skriflega flutt 6668 2720 322 106 94 374 159 582 11025 21389 -48 -10364
Flýtimeðferðarmál 9 0 0 0 0 0 0 0 9 11 -18 -2
Gjaldþrotaskipti 1339 915 73 48 28 129 40 218 2790 2358 11 282
Horfnir menn 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Greiðslustöðvunarbeiðnir 3 1 0 2 0 1 2 4 13 35 -63 -22
Ágr.mál v. kyrrs. og lögb. 1 0 1 0 0 0 0 0 2 8 -75 -6
Lögræðismál 39 25 3 2 0 5 2 4 80 97 -18 -17
Matsmál 140 36 10 0 1 14 0 8 229 266 -14 -37
Nauðasamningsumleitanir 339 294 25 9 6 21 21 59 774 688 13 86
Sjópróf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 -1
Ágr.mál v. dánarb.sk. o.fl. 8 5 0 2 0 3 2 1 21 21 0 0
Rannsóknarúrskurðir 535 655 70 11 3 62 14 68 1418 1523 -7 -105
Gæsluvarðhaldsúrskurðir 159 189 1 2 0 10 0 15 376 423 -11 -47
Húsleitarúrskurðir 121 73 5 0 2 25 6 12 244 236 3 8
Opinber mál 1045 1169 467 40 146 410 119 587 4003 4219 -5 -216
Höfðuð með ákæru 625 499 188 25 117 307 51 337 2149 2423 -11 -274
Sektarboðsmál 420 670 279 35 29 103 68 235 1854 1796 3 58
Ágr.mál v. þinglýsinga 5 2 1 0 0 0 0 0 8 11 -27 -3
Barnaverndarmál 15 6 0 0 1 0 0 0 22 11 100 11
Vitnamál 28 9 2 0 0 1 0 1 41 52 -21 -11
Ágr.mál v. gjþr.skipta 584 21 1 1 1 8 2 2 620 124 400 496
Ágr.mál v. aðfarargerða 10 9 2 0 0 6 0 3 30 42 -29 -12
Ágr.mál v. nauðungarsölu 5 5 0 2 0 4 1 1 18 15 20 3
Önnur mál 18 16 0 0 0 0 1 1 36 41 -12 -5
Samtals mál 12277 6374 1032 268 296 1109 442 1645 23443 33610 -30 -10167
 
Því miður liggja þessar upplýsingar ekki fyrir.