Aukastörf dómara

Með því að smella á nöfn dómara fást upplýsingar um aukastörf dómara.

 


Hæstaréttardómarar

 • Ása Ólafsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna 

  Formaður dómnefndar sem fjallar um hæfni umsækjenda um embætti hæstaréttardómara, landsréttardómara, héraðsdómara og dómara við Endurupptökudóm. Skipun frá 23. júlí 2023 til 22. júlí 2028.

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna: 

  Formaður réttarfarsnefndar frá 1. mars 2022 til 28. febrúar 2026.

  Varadómari við EFTA-dómstólinn til 1. júlí 2025.

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Prófessor við lagadeild Háskóla Íslands

  Skipun í embætti hæstaréttardómara

  23.11.2020

 • Benedikt Bogason

  Aukastörf

    

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna: 

  Prófessor við Lagadeild Háskóla Íslands (30%).  

  Akademísk dómnefnd við Háskólann á Bifröst.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Dómstjóri Héraðsdóms Vesturlands.

  Skipun í embætti hæstaréttardómara

  01.10.2012

 • Björg Thorarensen

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna

  Stundakennsla við Lagadeild Háskóla Íslands. 

  Í stjórn Dómarafélags Íslands frá 1. febrúar 2024.

  Aukastörf semheimild þarf til að sinna

  Varadómari við Mannréttindadómstól Evrópu frá mars 2023 til fjögurra ára.

   

   

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Prófessor við lagadeild Háskóla Íslands.

  Skipun í embætti hæstaréttardómara

  23.11.2020

 • Ingveldur Einarsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Varaformaður stjórnar dómstólasýslunnar 1. ágúst 2020 -  31. júlí 2025.

  Varadómandi við Endurupptökudóm frá 1. feb 2022 til 31. jan 2027.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Landsréttardómari

  Skipun í embætti hæstaréttardómara

  01.01.2020

 • Karl Axelsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna: 

  Prófdómari í lögfræðilegri álitsgerð á námskeiðum sem haldin eru til öflunar lögmannsréttinda.

  Tilfallandi námskeið á vegum LMFÍ og dómstólasýslu.

  Forseti Endurupptökudóms frá 1. feb 2021 til 31. jan 2027.

  Seta, til 31. október 2024, í nefnd til að meta hæfi kennara við lagadeild Háskólans í Reykjavík til framgangs í starfi.

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna: 

  Prófessor við Lagadeild Háskóla Íslands (20%).

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður hjá LEX lögmannsstofu.

  Skipun í embætti hæstaréttardómara

  12.10.2015

 • Ólafur Börkur Þorvaldsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna: 

  Stundakennsla við Háskólann í Reykjavík á sviði réttarfars.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Dómstjóri Héraðsdóms Suðurlands.

  Skipun í embætti hæstaréttardómara

  01.09.2003

 • Sigurður Tómas Magnússon

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Kennsla í einkamálaréttarfari á námskeiði til öflunar lögmannsréttinda.

  Tilfallandi fyrirlestrar og kennsla á stuttum námskeiðum á vegum LMFÍ.

  Formaður stjórnar dómstólasýslunnar 1. ágúst 2020 - 31. júlí 2025.

  Stundakennsla (auðgunar- og efnahagsbrot)  annað hvert ár í meistaranámi við lagadeild Háskólans í Reykjavík.

  Varamaður í dómnefnd sem fjallar um hæfni umsækjenda um embætti hæstaréttardómara, landsréttardómara, héraðsdómara og dómara við Endurupptökudóm. Skipun frá 23. júlí 2023 til 22. júlí 2028.


   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Landsréttardómari.

  Skipun í embætti hæstaréttardómara

  18.05.2020.

Landsréttardómarar

 • Aðalsteinn E. Jónasson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Varadómari í Endurupptökudómi frá 1. febrúar 2024 - 31.janúar 2029.

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Stjórnarmaður Mjóadal ehf. 

  Seta í réttarfarsnefnd frá 1. mars 2022 til 28. febrúar 2026.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður hjá Lex lögmannsstofu.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

 • Arnfríður Einarsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna: 

  Varamaður í stjórn dómstólasýslunnar frá 1. ágúst 2023 til 31. júlí 2028.  

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjavíkur.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

 • Ásgerður Ragnarsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Adjunkt III við Lagadeild Háskóla Íslands til 31. desember 2024 (10%). 

  Forseti Félagsdóms ótímabundið frá 1. nóvember 2022 að telja

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Ritnefnd Úlfljóts. 

  Sáttamaður fyrir Innheimtumiðstöð rétthafa í deilu aðildarfélaga í þrjá mánuði frá 15. janúar 2024.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjavíkur

  Skipun í embætti landsréttardómara

  21.08.2023

 • Ásmundur Helgason

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Tilfallandi prófdómari í stjórnsýslurétti og opinberum starfsmannarétti við Lagadeild Háskóla Íslands.

  Tilfallandi kennsla á námskeiði til öflunar lögmannsréttinda

  Varaforseti Félagsdóms ótímabundið frá 1. nóvember 2022.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjavíkur.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

 • Davíð Þór Björgvinsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:  

  Prófessor við Háskólann á Akureyri (30% starfshlutfall)  til 31. júlí 2025.

      

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Prófessor við Hafnarháskóla.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018

 • Eiríkur Jónsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Prófessor við lagadeild Háskóla Íslands í 5% starfi til tveggja ára til 31. ágúst 2028.

  Vinna við frumvarp til breytinga á skaðabótalögum. Verklok 30. júní 2024.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Prófessor við lagadeild Háskóla Íslands

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.09.2019

 • Hervör Þorvaldsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna: 

  Prófdómari í lögfræðilegri skjalagerð og málflutningsæfingum á námskeiði til öflunar lögmannsréttinda.

  Skipuð prófdómari við masterspróf í réttarfari frá 27. janúar 2022 framlengt til 27. janúar 2025 við Lagadeild Háskóla Íslands. 

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Gjafsóknarnefnd til júní 2024.

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjavíkur.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018

 • Jóhannes Sigurðsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna

  Varamaður í nefnd sem fjallar um hæfni umsækjenda um embætti hæstaréttardómara, landsréttardómara, héraðsdómara og dómara við Endurupptökudóm. Skipunartími 2. nóvember 2021 til 21. júlí 2025.

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Framkvæmdastjóri Aktis ehf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður hjá Fjeldsted & Blöndal lögmannsstofu.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

 • Jón Höskuldsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna: 

  Aðalmaður í stjórn dómstólasýslunnar frá 1. ágúst 2023 til 31. júlí 2028.  

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Formaður yfirmatsnefndar skv. 44. gr. ábúðarlaga nr. 89/2004 frá nóvember 2022 til 14. september 2026.  

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Dómstjóri við Héraðsdóm Reykjaness

  Skipun í embætti landsréttardómara

  25.09.2020

 • Kjartan Bjarni Björgvinsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:
  Stjórnarmaður í Mannréttindastofnun Háskóla Íslands frá nóvember 2023 til 2 ára. 
   

  Aukastarf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Tilfallandi stundakennsla á vegum lagadeildar Háskóla Íslands og á námskeiðum fyrir opinbera starfsmenn. Einnig námskeið á vegum stofnunar stjórnsýslufræða og stjórnmála á vegum Háskóla Íslands. 

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjavíkur

  Skipun í embætti landsréttardómara

  Setning frá og með 9. október 2023 til og með 28. febrúar 2029.

 • Kristbjörg Stephensen

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Seta í fullrúaráði Minja sjálfseignarstofnunar 2021-2025.

  Varamaður í stjórn Minja ses. til desember 2024.

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Formaður Dómarafélags Íslands frá 1. febrúar 2024.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Borgarlögmaður.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

 • Kristinn Halldórsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Aðalmaður í prófnefnd skv. 7. gr. laga nr. 77/1998 um lögmenn frá 26. mars 2023 til 25. mars 2027.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Dómstjóri Héraðsdóms Reykjaness

  Skipun í embætti landsréttardómara

  22.09.2022

 • Ragnheiður Bragadóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna nud:       

  Varadómari við Félagsdóm ótímabundið frá 1. nóvember 2022

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjaness.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

 • Ragnheiður Harðardóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna: 

  Dómari við Endurupptökudóm frá 1. febrúar 2024 til og með 31. janúar 2029.

  Prófdómari í refsirétti við lagadeild Háskóla Íslands frá 10. apríl 2024 til þriggja ára.

   

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Héraðsdómari við Héraðsdóm Reykjavíkur.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

 • Símon Sigvaldason

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Refsiréttarnefnd, ótímabundið.

  Varamaður í úrskurðarnefnd upplýsingamála skv. lögum nr. 140/2012 frá 20. nóvember 2023 til fjögurra ára

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Dómstjóri Héraðsdóms Reykjavíkur

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.03.2021

 • Þorgeir Ingi Njálsson

  Aukastörf

  Engin aukastörf

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Dómstjóri Héraðsdóms Reykjaness.

  Skipun í embætti landsréttardómara

  01.01.2018.

Héraðsdómarar

 • Arnaldur Hjartarson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Varamaður í stjórn dómstólasýslunnar til 31. júlí 2024

  Í stjórn Dómarafélags Íslands frá 1. febrúar 2024.

  Aðalmaður í stjórn dómstólasýslunnar frá 1. ágúst 2024 til og með 31. júlí 2029.

   

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Adjunkt við Lagadeild Háskóla Íslands (25%). 

   

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðstoðarmaður dómara við EFTA dómstólinn.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  19.02.2018.

 • Arnbjörg Sigurðardóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Tilfallandi prófdómendastörf við lagadeild Háskólans á Akureyri.

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Matsnefnd skv. lögum nr. 61/2006 um lax- og silungsveiði, varamaður frá janúarlokum 2021 til fjögurra ára

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðstoðarmaður dómara við Héraðsdóm Norðurlands eystra

  Skipun í embætti héraðsdómara

  14.01.2021

 • Ástríður Grímsdóttir

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

   

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Sýslumaður á Ólafsfirði.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.07.2006.

 • Barbara Björnsdóttir

  Aukastörf

  Engin aukastörf

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðstoðarmaður dómara við Hæstarétt.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.04.2013.

 • Bergþóra Ingólfsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna: 

  Formaður siðanefndar Læknafélags Íslands til 14. október 2024.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður hjá Mandat lögmannsstofu.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  09.01.2018.

 • Björn L. Bergsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Dómari við Félagsdóm ótímabundið frá 6. september 2023.

  Í stjórn Dómarafélags Íslands frá 1. febrúar 2024.

   

  Aukastarf sem heimild þarf til að sinna: 

  Formaður gerðardóms í ágreiningi milli ríkisins og Landsvirkjunar.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Skrifstofustjóri Landsréttar

  Skipun í embætti héraðsdómara

  14.01.2021

 • Björn Þorvaldsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Stundakennsla á námskeiði annað hvert ár við Háskólann í Reykjavík og á Bifröst, einnig tilfallandi leiðbeinandastörf.

   

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Saksóknari og sviðsstjóri ákærusviðs efnahags- og skattalagabrota við embætti héraðssaksóknara. 

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.09.2021

 • Bogi Hjálmtýsson

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Fulltrúi sýslumannsins í Hafnarfirði.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  03.11.2013.

 • Daði Kristjánsson

  Aukastörf

  Engin aukastörf

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Saksóknari hjá embætti ríkissaksóknara.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  09.01.2018.

 • Einar Karl Hallvarðsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Kennsla á námskeiði til lögmannsréttinda. 

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Ríkislögmaður

  Skipun í embætti héraðsdómara

  28.02.2022

 • Finnur Þór Vilhjálmsson

  Aukastörf

  Aukastarf sem heimild þarf til að sinna: 
   
  Varamaður í gjafsóknarnefnd til 30. júní 2024. 

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Settur varahéraðssaksóknari

  Skipun í embætti héraðsdómara

  14.02.2024

 • Halldór Björnsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna: 

  Aðalmaður í stjórn dómstólasýslunnar til 31. júlí 2024

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðstoðarmaður dómara við Hæstarétt.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.09.2008.

 • Halldór Halldórsson

  Aukastörf

  Engin aukastörf

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Fulltrúi Borgarfógetans í Reykjavík.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.07.1992.

 • Halldóra Þorsteinsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Lektor við Háskólann í Reykjavík (30% starfshlutfall).

  Formaður áfrýjunarnefndar neytendamála til hausts 2025.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lektor við lagadeild Háskólans í Reykjavík

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.08.2020

 • Helgi Sigurðsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna: 

  Varadómari í Endurupptökudómi frá 1. febrúar 2021 - 31. janúar 2025

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður hjá Lagastoð lögfræðiþjónustu.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  09.01.2018

 • Hildur Briem

  Aukastörf

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lögfræðingur hjá Umboðsmanni Alþingis.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  06.10.2011.

 • Hlynur Jónsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Varamaður í gjafsóknarnefnd frá 1. júlí 2024 til 30. júní 2028.

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Í stjórn Dómarafélags Íslands frá 1. febrúar 2024.

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lögmaður, Kvasir lögmenn ehf.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  10.06.2021

 • Hólmfríður Grímsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna: 

  Dómari í Endurupptökudómi frá 1. febrúar 2021 til 31. janúar 2025

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðstoðarmaður dómara við Hæstarétt Íslands.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  02.05.2014.

 • Hulda Árnadóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Stundakennsla við lagadeild Háskóla Íslands

  Varamaður í stjórn Dómarafélags Íslands frá 1. febrúar 2024.

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Formaður óbyggðanefndar til ársloka 2021 framlengt til verkloka áætluð 2024.

    

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lögmaður hjá LEX

  Skipun í embætti héraðsdómara

  19.01.2021

 • Ingi Tryggvason

  Aukastörf

  Engin aukastörf

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lögmaður og löggiltur fasteignasali.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  31.08.2020

 • Ingibjörg Þorsteinsdóttir

  Aukastörf

  Engin aukastörf


  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Dósent við Háskólann á Bifröst.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  Febrúar 2013.

 • Ingiríður Lúðvíksdóttir

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðstoðamaður dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  09.01.2018.

 • Jóhannes Rúnar Jóhannsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Formaður stjórnar Styrktarsjóðs langveikra barna og barna með fátíða fötlun til minningar um systkinin Valborgu, Jón, Guðmundu og Gunnar Jóhannsbörn frá Kirkjubóli, Múlasveit, A-Barðastrandasýslu. 

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Varamaður í stjórn Dómarafélags Íslands frá 1. febrúar 2024.

  Stundakennsla í réttarfari við lagadeild Háskóla Íslands í apríl 2024.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður

  Skipun í embætti héraðsdómara

  14.01.2021

 • Jónas Jóhannsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Gestakennari á vorönn í meistarnámi sálfræðinema við Háskóla Íslands, ótímabundið. 

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lögmaður hjá JJ lögmannsstofa ehf.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  13.11.2019

 • Kristrún Kristinsdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna: 

  Kennslu- og prófdómarastörf: Prófdómari við lagadeild Háskóla Íslands til að meta skrifleg og munnleg próf nemenda í Evrópurétti, frá 15. febrúar 2015 til 15. febrúar 2018. Framlengt til 15. apríl 2024.    

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lögfræðingur við embætti Landlæknis.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.04.2013.

 • Lárentsínus Kristjánsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna: 

  Varadómari við Félagdóm ótímabundið frá 27. september 2023.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður á lögmannsstofunni Lögmenn Strandgötu.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  12.09.2015.

 • María Thejll

  Aukastörf

  Engin aukastörf

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður við embætti ríkislögmanns.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.10.2021

 • Ólafur Helgi Árnason

  Aukastörf

  Engin aukastörf

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lögmaður við embætti ríkislögmanns.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  18.12.2023

 • Ólafur Ólafsson

  Aukastörf

  Aukastarf sem fullnægjandi er að tilkynna: 

  Prófdómari við Lagadeild Háskólans á Akureyri.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Fulltrúi bæjarfógetans á Akureyri.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.07.1992.

 • Pétur Dam Leifsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Gestaprófessor við Lagadeild Háskóla Íslands til ársloka 2025.

  Stundakennari við Lagadeild Háskóla Íslands.

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Dósent við Lagadeild Háskóla Íslands.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  09.01.2018.

 • Ragnheiður Snorradóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna: 

  Stundakennsla við lagadeild Háskóla Íslands.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Héraðsdómslögmaður hjá LEX lögmannsstofu.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.02.2013.

 • Sandra Baldvinsdóttir

  Aukastörf

   

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna

  Varamaður í prófnefnd skv. 7. gr. laga um lögmenn nr. 77/1998 frá 26. mars 2023 til 25. mars 2027.

   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lögfræðingur hjá dóms- og kirkjumálaráðuneytinu.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  15.05.2008.

 • Sigríður Elsa Kjartansdóttir

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Saksóknari hjá embætti ríkissaksóknara.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  02.09.2013.

 • Sigríður Hjaltested

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðstoðarsaksóknari við kynferðisbrotadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  02.09.2013.

 • Sigríður Rut Júlíusdóttir

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Stundakennsla við Háskólann í Reykjavík á vorönn 2022 og aðra hverja vorönn

  Prófdómarastörf með meistararitgerðum og  við munnleg próf á meistarastigi í Háskóla Íslands

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður hjá lögmannsstofunni Rétti.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.10.2021

 • Sigurður Gísli Gíslason

  Aukastörf

  Engin aukastörf.

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Lögmaður hjá Ríkislögmanni.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  Maí 2010.

 • Sindri M. Stephensen

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna: 

  Dósent við Háskólann í Reykjavík (30%)  

  Aðalmaður í kærunefnd útlendingamála til 31. desember 2024

  Ritstjóri Tímarits lögfræðinga til 31. desember 2024

  Varamaður í áfrýjunarnefnd neytendamála til  31. desember 2024

  Varamaður í stjórn Persónuverndar til 31. desember 2024

  Varaformaður í nefnd samkvæmt 27. gr. laga nr. 79/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins til  31. desember 2024

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Dósent við Háskólann í Reykjavík

  Skipun í embætti héraðsdómara

  Setning í embætti frá og með 4. apríl 2024 til og með 28. febrúar 2029

 • Stefanía G. Sæmundsdóttir

  Aukastörf

  Aukastarf sem heimild þarf til að sinna: 
  Engin aukastörf.
   

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Saksóknari hjá embætti ríkissaksóknara.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  18.12.2023

 • Þorsteinn Davíðsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:

  Formaður prófnefndar samkvæmt 1. mgr. 7. gr. laga nr. 77/1998 um lögmenn frá 26. mars 2023 til 25. mars 2027.

  Aukastarf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Tilfallandi kennsla á námskeiðum fyrir umsækjendur um lögmannsréttindi fyrir héraðsdómi. 

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Aðstoðarsaksóknari hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.01.2018.

 • Þorsteinn Magnússon

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna: 

  Stundakennsla á vorönnum við Háskólann í Reykjavík

  Prófdómari við lagadeild Háskóla Íslands til 9. mars 2025 

  Aukastörf sem heimild þarf til að sinna:  

  Aðalmaður í Óbyggðanefnd til verkloka sem áætluð eru 2024

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Framkvæmdastjóri Óbyggðanefndar

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.10.2022

 • Þórhallur Haukur Þorvaldsson

  Aukastörf

  Aukastörf sem fullnægjandi er að tilkynna:

  Kennsla ár hvert að hausti á námskeiði til öflunar héraðsdómslögmannsréttinda

  Aðalstarf sem gegnt var áður en tekið var við embætti

  Hæstaréttarlögmaður hjá Draupni lögmannsþjónustu

  Skipun í embætti héraðsdómara

  01.10.2022

Endurupptökudómur

 • Aðalsteinn E. Jónasson

  Önnur störf

  Landsréttardómari - sjá aukastörf undir Landsréttardómarar

 • Eiríkur Elís Þorvaldsson

  Önnur störf

  Deildarforseti lagadeildar Háskólans í Reykjavík

  Varamaður í óbyggðanefnd

  Varaformaður í stjórn Gerðardóms Viðskiptaráðs Íslands

  Stjórnarmaður í stjórn EE og I slf., EE og E ehf. og Salmon Tails ehf. 

  Varamaður í stjórn Stoða hf. 

  Réttarfarsnefnd frá 1. mars 2022 til og með 28. febrúar 2027.

 • Eyvindur G. Gunnarsson

  Önnur störf

  Prófessor við lagadeild Háskóla Íslands

  Formaður ráðgjafarnefndar fjármálaeftirlits Seðlabankans um hæfi stjórnarmanna fjármálafyrirtækja, vátryggingamiðlana, vátryggingafélaga og lífeyrissjóða.

  Formaður viðurlaganefndar Nasdaq Iceland hf.

  Formaður fastanefndar dómsmálaráðuneytis á sviði happdrættismála.

  Situr í vísindanefnd Lagadeildar Háskóla Íslands.

  Varaformaður stjórnar Lagastofnunar Háskóla Íslands.

  Situr í fagráði Endurmenntunarstofnunar Háskóla Íslands vegna náms til löggildingar fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala.

  Stjórnarformaður Happdrættis Háskóla Íslands.

  Stjórnarformaður Húseigninar Steindórsprents ehf. 

 • Helgi Sigurðsson

  Önnur störf

  Héraðsdómari - sjá aukastörf undir Héraðsdómarar

 • Hólmfríður Grímsdóttir

  Önnur störf

  Héraðsdómari - sjá nánar um aukastörf undir Héraðsdómarar.

 • Ingveldur Einarsdóttir

  Önnur störf

  Hæstaréttardómari - sjá aukastörf undir Hæstaréttardómarar

 • Jónas Þór Guðmundsson

  Önnur störf


  Starfandi lögmaður hjá Lögmönnum Strandgötu 25 ehf. Stjórnarmaður sama félags.
  Stjórnarmaður í 25 ehf.
  Varamaður í stjórn Skóla Ísaks Jónssonar ses.
  Stjórnarformaður Landsvirkjunar
  Formaður matsnefndar skv. lögum nr. 61/2006 um lax- og silungsveiði frá 21. janúar 2021 til fjögurra ára. 

 • Karl Axelsson

  Önnur störf

  Hæstaréttardómari - sjá upplýsingar um aukastörf undir Hæstaréttardómarar. 

 • Ragnheiður Harðardóttir

  Önnur störf

   

  Landsréttardómari - sjá aukastörf undir Landsréttardómarar

 • Stefán Geir Þórisson

  Önnur störf

  Starfandi lögmaður

  Gerðarmaður hjá Alþjóða íþróttadómstólnum